Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.