Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2013


C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Vybrané ukazatele v Olomouckém kraji podle okresů

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.