Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2013


I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební ohlášení a povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební ohlášení a povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení podle krajů Excel PDF
Graf - Podíl vydaných stavebních ohlášení a povolení v okresech Olomouckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.