Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2012


L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů Excel PDF
Graf - Průměrné mzdy v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci JPG

Zveřejněno dne: 05.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.