Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2012


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
Graf - Podíl zahájených a dokončených bytů v okresech Olomouckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 05.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.