Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2012


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Graf - Uchazeči o zaměstnání v okresech Olomouckého kraje JPG

Zveřejněno dne: 03.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.