Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2011


M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů Excel PDF
Graf - Průměrná měsíční mzda ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci JPG

Zveřejněno dne: 03.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.