Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


E. Zaměstnanost a mzdy
Tab. E.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a krajích Excel PDF
Graf - Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR JPG

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.