Statistický bulletin - Olomoucký kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2010


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Olomouckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů Excel PDF
Tab. G.6 Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti v Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. G.7 Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. G.8 Uchazeči o zaměstnání pobírající příspěvek podle výše měsíční dávky v nezaměstnanosti v Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. G.9 Kvalifikační struktura uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. G.10 Volná pracovní místa podle požadované kvalifikace uchazečů o  zaměstnání v  Olomouckém kraji Excel PDF
Tab. G.11 Nezaměstnanost v  Olomouckém kraji ve  správních obvodech obcí s  rozšířenou působností Excel PDF
Graf - Uchazeči o  zaměstnání v  okresech Olomouckého kraje  JPG

Zveřejněno dne: 04.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.