Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2013


26. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání a okresů k 26. 3. 2011 Excel
26-2. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a zaměstnaní podle vybraných činností a podle okresů k 26. 3. 2011 Excel
26-3. Hospodařící a bytové domácnosti podle okresů k 26. 3. 2011 Excel
26-4. Domovní fond podle okresů k 26. 3. 2011 Excel
26-5. Bytový fond podle okresů k 26. 3. 2011 Excel
26-101. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání a krajů k 26. 3. 2011 Excel
26-102. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a zaměstnaní podle vybraných činností a podle krajů k 26. 3. 2011 Excel
26-103. Hospodařící a bytové domácnosti podle krajů k 26. 3. 2011 Excel
26-104. Domovní fond podle krajů k 26. 3. 2011 Excel
26-105. Bytový fond podle krajů k 26. 3. 2011 Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.