Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2013


18. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Metodické vysvětlivky PDF
18-1. Použití informačních a komunikačních technologií Excel
18-2. Samostatné ordinace lékaře s vybranými IT podle okresů v roce 2012 Excel
18-3. Samostatné ordinace lékaře zajišťující zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím IT podle okresů v roce 2012 Excel
18-4. On-line služby poskytované samostatnými ordinacemi lékaře podle okresů v roce 2012 Excel
18-101. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie podle krajů Excel
18-102. Informační technologie v domácnostech podle krajů Excel
18-103. Pevné vysokorychlostní přípojky k internetu podle typu připojení a krajů Excel
18-104. Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách podle krajů Excel
18-105. Počítače ve školách podle krajů Excel
18-106. Samostatné ordinace lékaře s vybranými IT podle krajů Excel
18-107. Samostatné ordinace lékaře se zdravotnickou dokumentací na internetu podle krajů Excel
18-108. On-line služby poskytované samostatnými ordinacemi lékaře podle krajů Excel
18-109. IT odborníci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů Excel
18-110. Studenti vysokých škol v oboru informatika podle krajů Excel
18-111. Vývoz ICT zboží podle krajů Excel
18-112. Vývoz počítačových služeb podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.