Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


16. Nakupování přes internet
Tab. 87: Jednotlivci v ČR nakupující na internetu, 2018 Excel PDF
Tab. 88: Jednotlivci v krajích ČR nakupující na internetu, 2017 Excel PDF
Tab. 89: Jednotlivci v ČR, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 90: Jednotlivci v zemích EU, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících, 2010 až 2017 Excel PDF
Tab. 91: Počet nákupů na internetu uskutečněných jednotlivci v ČR během 3 měsíců, 1. čtvrtletí 2018 Excel PDF
Tab. 92: Jednotlivci v zemích EU, kteří nakoupili na internetu během 3 měsíců 3x a více, 2017 Excel PDF
Tab. 93: Útrata jednotlivců v ČR za nákupy přes internet uskutečněné během 3 měsíců, 2018 Excel PDF
Tab. 94: Jednotlivci v zemích EU, kteří nakoupili na internetu za 100 EUR a více, 2017 Excel PDF
Tab. 95: Země původu prodejců, od kterých si koupili jednotlivci v ČR zboží/služby online, 2018 Excel PDF
Tab. 96: Jednotlivci v zemích EU nakupující zboží/služby online od prodejců z jiné země EU, 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.