Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


10. Používání internetu pro zábavu
Tab. 63: Jednotlivci v ČR využívající internet pro zábavu, 2018 Excel PDF
Tab. 64: Jednotlivci v ČR, kteří hrají či stahují hry, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 65: Jednotlivci v krajích ČR, kteří hrají či stahují hry, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 66: Jednotlivci v ČR sledující na internetu videa, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.