Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


7. Vyhledávání vybraných informací na internetu
Tab. 47: Jednotlivci v ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2018 Excel PDF
Tab. 48: Jednotlivci v krajích ČR vyhledávající na internetu vybrané informace, 2017 Excel PDF
Tab. 49: Jednotlivci v zemích EU vyhledávající na internetu vybrané informace, 2017 Excel PDF
Tab. 50: Jednotlivci v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zboží a službách, 2017 Excel PDF
Tab. 51: Jednotlivci v ČR vyhledávající informace o zboží a službách, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 52: Jednotlivci v krajích ČR vyhledávající informace o zboží a službách, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 53: Jednotlivci v zemích EU vyhledávající informace o zboží a službách, 2011 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.