Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


11. Prodej přes internet
Tab. 67: Jednotlivci v ČR prodávající zboží či služby přes internet, 2018 Excel PDF
Tab. 68: Jednotlivci v zemích EU prodávající zboží či služby přes internet, 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.