Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


18. Používání informačních technologií v práci
Tab. 108: Pracující v ČR, kteří v práci používají počítač nebo jiné zařízení s op. systémem, 2018 Excel PDF
Tab. 109: Pracující v ČR, kteří v práci používají vybraná zařízení s operačním systémem, 2018 Excel PDF
Tab. 110: Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané činnosti pro pracovní účely (1), 2018 Excel PDF
Tab. 111: Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané činnosti pro pracovní účely (2), 2018 Excel PDF
Tab. 112: Rozvoj a sebehodnocení dovedností při práci s počítačem, 2018 Excel PDF
Tab. 113: Rozvoj a sebehodnocení dovedností při práci s jiným IT zařízením, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.