Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


13. Používání vybraných finančních služeb online
Tab. 70: Jednotlivci v ČR využívající finanční služby online, 2018 Excel PDF
Tab. 71: Jednotlivci v krajích ČR využívající finanční služby online, 2017 Excel PDF
Tab. 72: Jednotlivci v zemích EU využívající finanční služby online, 2017 Excel PDF
Tab. 73: Jednotlivci v zemích EU využívající internetové bankovnictví, 2017 Excel PDF
Tab. 74: Jednotlivci v ČR využívající internetové bankovnictví, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 75: Jednotlivci v krajích ČR využívající internetové bankovnictví, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 76: Jednotlivci v zemích EU využívající internetové bankovnictví, 2012 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.