Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


15. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tab. 79: Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2018 Excel PDF
Tab. 80: Jednotlivci v krajích ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2017 Excel PDF
Tab. 81: Jednotlivci v ČR, kteří online vyplnili a odeslali formuláře úřadům, 2014 až 2018 Excel PDF
Tab. 82: Jednotlivci v krajích ČR, kteří online vyplnili a odeslali formuláře úřadům, 2015 až 2017 Excel PDF
Tab. 83: Jednotlivci v ČR vykonávající vybrané aktivity na webových stránkách institucí, které poskytují veřejné služby (především vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a knihovny), 2018 Excel PDF
Tab. 84: Jednotlivci v zemích EU vykonávající vybrané aktivity na webu veřejné správy, 2017 Excel PDF
Tab. 85: Jednotlivci v zemích EU, kteří využili online vyplnění a odeslání formuláře veř. správě, 2017 Excel PDF
Tab. 86: Jednotlivci v zemích EU, kteří online vyplnili a odeslali formuláře veř. správě, 2013 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.