Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


7. Sociální sítě
Text: Sociální sítě PDF
Tab. 7.1 Jednotlivci v ČR používající sociální sítě, 2019 Excel PDF
Tab. 7.2 Důvody, proč jednotlivci v ČR nepoužívají sociální sítě, 2019 Excel PDF
Tab. 7.3 Jednotlivci v zemích EU používající sociální sítě, 2018 Excel PDF
Tab. 7.4 Jednotlivci v ČR používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 7.5 Jednotlivci v krajích ČR používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 7.6 Jednotlivci v zemích EU používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.