Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


8. Používání internetu k činnostem souvisejícím se zdravím
Tab. 54: Jednotlivci v ČR používající internet k činnostem spojeným se zdravím, 2018 Excel PDF
Tab. 55: Jednotlivci v zemích EU vyhledávající na internetu informace o zdraví, 2017 Excel PDF
Tab. 56: Jednotlivci v ČR vyhledávající informace o zdraví, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 57: Jednotlivci v krajích ČR vyhledávající informace o zdraví, 2012 až 2017 Excel PDF
Tab. 58: Jednotlivci v zemích EU vyhledávající informace o zdraví, 2011 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.