Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


14. Identifikace na internetu
Tab. 77: Jednotlivci v ČR používající vybrané způsoby identifikace na internetu (1), 2018 Excel PDF
Tab. 78: Jednotlivci v ČR používající vybrané způsoby identifikace na internetu (2), 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.