Zaostřeno na ženy a muže - 2014


7. Veřejný život a rozhodování
7. Veřejný život a rozhodování Word PDF
7 - 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky Excel PDF
7 - 2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Excel PDF
7 - 3. Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. - 24. 5. 2014 Excel PDF
7 - 4. Volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Excel PDF
7 - 5. Volby do zastupitelstev krajů Excel PDF
7 - 6. Složení volených orgánů krajských úřadů k 1. 9. 2014 Excel PDF
7 - 7. Účast žen a mužů ve vedoucích funkcích jednotlivých ministerstev k 31. 12. 2013 Excel PDF
7 - 8. Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2014 Excel PDF
7 - 9. Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů k 10. 1. 2014 Excel PDF
7 - 10. Soudci podle věku k 1. 1. 2014 Excel PDF
7 - 11. Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2013 Excel PDF
7 - 12. Mezinárodní srovnání - ženy a muži v národních vládách Excel PDF
7 - 13. Mezinárodní srovnání - zastoupení žen v parlamentech vybraných zemí Excel PDF
7 - 14. Zastoupení žen v hlavních institucích Evropské unie Excel PDF
7 - 15. Mezinárodní srovnání - poslanci Evropského parlamentu dle pohlaví Excel PDF
7 - 16. Mezinárodní srovnání - počet žen a mužů v řídících orgánech centrálních bank Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.