Zaostřeno na ženy a muže - 2019


7. Veřejný život a rozhodování
7. Veřejný život a rozhodování Word PDF
7 - 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky Excel PDF
7 - 2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 Excel PDF
7 - 3. Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.a 25. května 2019 Excel PDF
7 - 4. Volby do zastupitelstev obcí Excel PDF
7 - 5. Volby do zastupitelstev krajů Excel PDF
7 - 6. Složení volených orgánů krajských úřadů k 10. 10. 2019 Excel PDF
7 - 7. Účast žen a mužů ve vedoucích funkcích ústředních vládních institucí České republiky k 31. 12. 2018 Excel PDF
7 - 8. Ženy a muži ve vyšších a nižších pozicích v Armádě ČR podle věku k 1. 10. 2019 Excel PDF
7 - 9. Soudci podle věku k 1. 1. 2019 Excel PDF
7 - 10. Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2018 Excel PDF
7 - 11. Ženy a muži v národních vládách 2019, mezinárodní srovnání Excel PDF
7 - 12. Zastoupení žen v parlamentech vybraných zemí, mezinárodní srovnání Excel PDF
7 - 13. Zastoupení žen v hlavních institucích Evropské unie Excel PDF
7 - 14. Poslanci Evropského parlamentu podle pohlaví, mezinárodní srovnání Excel PDF
7 - 15. Počet žen a mužů v řídících orgánech centrálních bank, mezinárodní srovnání Excel PDF
7 - 16. Řídící osoby ve vedení veřejných vysokých škol v roce 2019 Excel PDF
7 - 17. Zastoupení žen a mužů mezi starostkami a starosty podle počtu obyvatel obce a kraje k 31. 5. 2019 Excel PDF
7 - 18. Zastoupení žen a mužů mezi starostkami a starosty podle věku k 31. 5. 2019 Excel PDF
7 - 19. Zastoupení žen a mužů ve vybraných institucích v roce 2019 Excel PDF
7 - 20. Zastoupení žen a mužů ve vedení veřejnoprávních médií Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.