Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2021


7. Sociální sítě
Text: Sociální sítě PDF
Tab. 7.1 Osoby v ČR používající sociální sítě, 2021 Excel PDF
Tab. 7.2 Osoby v ČR používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 7.3 Osoby v krajích ČR používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 7.4 Osoby v zemích EU používající sociální sítě, 2020 Excel PDF
Tab. 7.5 Osoby v zemích EU používající sociální sítě – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.