Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


7. Používání internetu k činnostem souvisejícím s cestováním
Text: Používání internetu k činnostem souvisejícím s cestováním PDF
Tab. 7.1 Osoby v ČR používající internet k činnostem spojeným s cestováním, 2020 Excel PDF
Tab. 7.2 Osoby v zemích EU nakupující na internetu ubytování, 2019 Excel PDF
Tab. 7.3 Osoby v zemích EU nakupující na internetu jízdenky a letenky, 2019 Excel PDF
Tab. 7.4 Osoby v ČR, které nakupují ubytování na vybraných webových stránkách, 2020 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.