Cizinci v ČR - 2020


7. Nelegální vstup a pobyt osob na území ČR
Metodika PDF
7-1. Vývoj nelegální migrace cizinců v ČR Excel PDF
7-2. Nelegální migrace na hranicích - letiště ČR podle státního občanství v letech 2017 - 2019 Excel PDF
7-3. Nelegální migrace na hranicích - letiště ČR v letech 2018–2019 Excel PDF
7-4. Nelegální pobyt na území ČR v letech 2018–2019 Excel PDF
7-5. Vývoj počtu vyhoštění z ČR Excel PDF
7-6. Vyhoštění z ČR podle vybraných státních občanství v letech 2012 - 2019 Excel PDF

Grafy
Nelegální migrace cizinců v letech 2008 - 2019 JPG
Nelegální migrace na hranicích - letiště ČR JPG
Nelegální pobyt na území ČR JPG

Zveřejněno dne: 21.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.