Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2013


27. SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE
Metodické vysvětlivky PDF
27-1. Základní údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2012 Excel
27-2. Pohyb obyvatelstva podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2012 Excel
27-3. Bilance půdy podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2012 Excel
27-4. Vybavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností vybranými druhy zařízení k 31. 12. 2012 Excel
27-5. Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2012 Excel
27-6. Bytová výstavba a hromadná ubytovací zařízení podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2012 Excel
27-7. Ekonomická aktivita, domácnosti a byty k 26. 3. 2011 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel
27-8. Základní údaje podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2012 Excel
27-9. Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2012 Excel
27-10. Ekonomická aktivita, domácnosti a byty k 26. 3. 2011 podle správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Excel
27-11. Základní údaje podle měst k 31. 12. 2012 Excel
27-12. Vybrané ukazatele podle měst k 31. 12. 2012 Excel
27-13. Ekonomická aktivita, domácnosti a byty k 26. 3. 2011 podle měst Excel
27-14. Vybrané údaje podle krajských měst v roce 2012 Excel
27-15. Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí k 31. 12. 2012 Excel
27-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2012 Excel
27-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2012 Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.