Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2012


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích ČR Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. říjnu 2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.