Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2012


D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Kraji Vysočina Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.