Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2012


P. Kriminalita
Tab. P.1 Kriminalita v Kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. P.2 Kriminalita podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.