Statistický bulletin - Kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2011


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji Vysočina a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v kraji Vysočina a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v krajích ČR - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.