Statistický bulletin - kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2010


R. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) kraje Vysočina
Tab. R.1 Vybrané údaje o SO ORP Excel PDF
Tab. R.2 Počet obyvatel ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.4 Narození ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.5 Zemřelí ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
Tab. R.7 Nezaměstnanost ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.8 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle vybraných právních forem Excel PDF
Tab. R.9 Ekonomické subjekty ve SO ORP - podle převažující činnosti CZ-NACE Excel PDF
Tab. R.10 Ekonomické subjekty ve SO ORP - členění podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
Tab. R.11 Ekonomické subjekty ve SO ORP - členění podle institucionálních sektorů Excel PDF
Tab. R.12 Počet dokončených bytů ve SO ORP Excel PDF
Tab. R.13 Zrušené budovy a byty ve SO ORP Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.