Statistický bulletin - kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2010


P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR Excel PDF
Tab. P.2 Index spotřebitelských cen za domácnosti celkem v ČR Excel PDF
Tab. P.3 Indexy cen výrobců v ČR Excel PDF
Tab. P.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.