Statistický bulletin - kraj Vysočina - 1. čtvrtletí 2010


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v kraji Vysočina a jeho okresech Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.