Statistický bulletin - kraj Vysočina - 1. až 3. čtvrtletí 2010


K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích ČR Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklzně vybraných zemědělských plodin podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.