Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2011


Mapy a kartogramy
Geografická mapa Kraje Vysočina JPG
Administrativní členění Kraje Vysočina JPG
Města a městyse v  Kraji Vysočina JPG
Zkratky krajů a okresů Excel
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel v obcích Kraje Vysočina v letech 2005–2010 JPG
2. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v obcích Kraj Vysočina (průměr let 2006–2010) JPG
3. Míra nezaměstnanosti v obcíchKraje Vysočina k 31. 12. 2010 JPG
4. Uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let v obcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2010 JPG
5. Podíl obyvatel obcí do 200 obyvatel na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2010 JPG
6. Komunální odpad na 1 obyvatele a podíl odděleně sbíraných složek v roce 2010 JPG
7. Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2006–2010) JPG
8. Naděje dožití žen při narození (průměr let 2006–2010) JPG
9. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2010 JPG
10. Neumístění uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2010 JPG
11. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele a struktura hrubé přidané hodnoty v roce 2010 JPG
12. Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby) a její struktura podle odvětví v roce 2009 JPG
13. Sklizeň obilovin v letech 2005–2010 JPG
14. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance v roce 2010 JPG
15. Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2010 JPG
16. Průměrná měsíční výše invalidních důchodů 3. stupně v prosinci 2010 JPG
17. Škody vzniklé při dopravních nehodách na 1 000 obyvatel v roce 2010 JPG
18. Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2010 JPG
19. Přírůstek (úbytek) obyvatelstva přirozenou měnou na 1 000 obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (průměr let 2006–2010) JPG
20. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2010 JPG

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.