Cizinci v ČR - 2014


6. ZDRAVOTNÍ PÉČE O CIZINCE
Metodika, vývoj PDF
6-1. Smluvní zdravotní pojištění cizinců PVZP, a.s. od 1. 1. do 31. 12. 2013 Excel PDF
6-2a. Čerpání zdravotní péče cizinci - Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče - kraje ČR v roce 2013 Excel PDF
6-2b. Čerpání zdravotní péče cizinci - Cizinci podle krajů, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2013 Excel PDF
6-3a. Čerpání zdravotní péče cizinci - Celkové náklady na zdravotní péči cizinců podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče - kraje ČR v roce 2013 Excel PDF
6-3b. Čerpání zdravotní péče cizinci - Celkové náklady na zdravotní péči cizinců podle krajů, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče; 2013 Excel PDF
6-4. Hospitalizovaní cizinci v nemocnicích podle příčin hospitalizace v roce 2013 Excel PDF
6-5. Potraty cizinek v ČR podle druhu a způsobu provedení; 1998, 2001 - 2013 Excel PDF
6-6. Potraty cizinek v ČR podle druhu a územního členění v roce 2013 Excel PDF
6-7. Nově hlášená onemocnění TBC v ČR podle země narození nemocného; 2001, 2005 - 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.