Školy a školská zařízení - školní rok 2020/2021


6. Střední odborné vzdělávání s výučním listem
6.1 Počet škol zajišťujících střední odborné vzdělávání s výučním listem podle sídla školy (okresy a kraje ČR), 2020/21 PNG
6.2 Počet žáků středního odborného vzdělávání s výučním listem podle sídla školy (okresy a kraje ČR), 2020/21 PNG
6.3 Počet žáků středního odborného vzdělávání s výučním listem podle místa jejich trvalého bydliště (okresy a kraje ČR), 2020/21 PNG
6.4 Podíl žáků středního odborného vzdělávání s výučním listem na celkovém počtu žáků středního vzdělávání podle místa jejich trvalého bydliště (okresy a kraje ČR), 2020/21 PNG

Zveřejněno dne: 31.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.