Zaostřeno na ženy a muže - 2019


6. Soudnictví, kriminalita
6. Soudnictví, kriminalita Word PDF
6 - 1. Zjištěné oběti trestných činů na území České republiky v roce 2018 Excel PDF
6 - 2. Vybrané trestné činy podle pohlaví a věku oběti ve sledovaných letech Excel PDF
6 - 3. Oběti vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2018 Excel PDF
6 - 4. Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, 2018 Excel PDF
6 - 5. Stíhané, obviněné a odsouzené osoby a chovanci, podle státní příslušnosti vězňů ve vybraných letech Excel PDF
6 - 6. Stíhané osoby podle pohlaví a druhu trestných činů v roce 2018 Excel PDF
6 - 7. Obžalovaní podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2018 Excel PDF
6 - 8. Odsouzení podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2018 Excel PDF
6 - 9. Odsouzení podle pohlaví a věkových skupin ve vybraných letech Excel PDF
6 - 10. Odsouzení podle délky uloženého trestu ve vybraných letech Excel PDF
6 - 11. Odsouzení podle počtu předchozích odsouzení ve vybraných letech Excel PDF
6 - 12. Odsouzení podle vzdělání ve vybraných letech Excel PDF
6 - 13. Rozhodnutí soudů v občanskoprávních věcech ve vybraných letech Excel PDF
6 - 14. Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech ve vybraných letech Excel PDF
6 - 15. Rozhodování o výši výživného v roce 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.