Zaostřeno na ženy a muže - 2015


6. Soudnictví, kriminalita
6. Soudnictví, kriminalita Word PDF
6 - 1. Zjištěné oběti trestných činů na území České republiky v roce 2014 Excel PDF
6 - 2. Vybrané trestné činy podle pohlaví a věku oběti Excel PDF
6 - 3. Oběti vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2014 Excel PDF
6 - 4. Týrání osoby žijící ve společném obydlí, 2014 Excel PDF
6 - 5. Stíhané, obviněné a odsouzené osoby, státní příslušnost vězňů - stav k 31. 12. Excel PDF
6 - 6. Stíhané osoby podle pohlaví a druhu trestných činů v roce 2014 Excel PDF
6 - 7. Obžalovaní podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2014 Excel PDF
6 - 8. Odsouzení podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2014 Excel PDF
6 - 9. Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) Excel PDF
6 - 10. Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel PDF
6 - 11. Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) Excel PDF
6 - 12. Odsouzení podle počtu předchozích odsouzení (stav k 31. 12.) Excel PDF
6 - 13. Odsouzení podle vzdělání (stav k 31. 12.) Excel PDF
6 - 14. Rozhodnutí soudů v občanskoprávních věcech Excel PDF
6 - 15. Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Excel PDF
6 - 16. Rozhodování o výši výživného v roce 2014 Excel PDF
6 - 17. Průměrná výše určeného výživného Excel PDF
6-18. Mezinárodní srovnání - Zaměstnanci v trestním soudnictví, 2013 Excel PDF
6-19. Mezinárodní srovnání - Oběti vybraných trestných činů Excel PDF
6-20. Mezinárodní srovnání - Usvědčené osoby vybraných trestných činů Excel PDF
6-21. Mezinárodní srovnání - Vězni Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.