Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


6. Komunikace na internetu
Text: Komunikace na internetu PDF
Tab. 6.1 Jednotlivci v ČR komunikující přes internet s ostatními, 2019 Excel PDF
Tab. 6.2 Jednotlivci v krajích ČR komunikující přes internet s ostatními, 2018 Excel PDF
Tab. 6.3 Jednotlivci v zemích EU komunikující přes internet s ostatními, 2018 Excel PDF
Tab. 6.4 Jednotlivci v zemích EU telefonující přes internet, 2018 Excel PDF
Tab. 6.5 Jednotlivci v ČR telefonující přes internet – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 6.6 Jednotlivci v krajích ČR telefonující přes internet – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 6.7 Jednotlivci v zemích EU telefonující přes internet – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.