Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2023


6. MÍSTNÍ ROZPOČTY
Metodické vysvětlivky PDF
6-1. Příjmy v hl. m. Praze (úhrn za vl. hlavní město a městské části) Excel
6-2. Výdaje v hl. m. Praze (úhrn za vl. hlavní město a městské části) Excel
6-3. Výdaje hl. m. Prahy (včetně městských částí) podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v roce 2022 Excel
6-101. Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2022 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.