Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


6. MÍSTNÍ ROZPOČTY
Metodické vysvětlivky PDF
6-1. Příjmy rozpočtu hlavního města Prahy (úhrn za hlavní město a městské části) Excel
6-2. Výdaje rozpočtu hlavního města Prahy (úhrn za hlavní město a městské části) Excel
6-3. Výdaje kraje, městských částí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v hlavním městě Praze v roce 2017 Excel
6-101. Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.