Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2022


6. MÍSTNÍ ROZPOČTY
Metodické vysvětlivky PDF
6-1. Příjmy kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí Excel
6-2. Výdaje kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí Excel
6-3. Výdaje kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v roce 2021 Excel
6-101. Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí podle krajů v roce 2021 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.