5. Případné platby můžete poukázat - zákon 106/99 Sb.

 

ČNB Příjmový účet číslo: 19-2923001/0710