Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2011


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
- demografický vývoj Excel
- sociální vývoj Excel
- ekonomický vývoj Excel
- vývoj životního prostředí Excel
2. Vybrané ukazatele za Pardubický kraj
- demografický vývoj Excel
- sociální vývoj Excel
- ekonomický vývoj Excel
- vývoj životního prostředí Excel
3. Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.