Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2010


Vysoké Mýto
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2010) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2010 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2010 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2001 – 2010 Excel
Tab. 1.10 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 Excel

Zveřejněno dne: 30.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.