Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2009


Vysoké Mýto
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2009) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2009 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2009 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2000 – 2009 Excel
Tab. 1.10 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 a do zastupitelstev obcí 2010 Excel

Zveřejněno dne: 23.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.