Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2008


Vysoké Mýto
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2008) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2008 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2008 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2001 – 2008 Excel
Tab. 1.10 Volební účast a podíly hlasů pro volební strany ve volbách do Evropského parlamentu Excel

Zveřejněno dne: 19.02.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.