Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. čtvrtletí 2010


Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2009 Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Pardubickém kraji a jeho okresech - relativní údaje v roce 2009 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.